مشخصات شرکت

نام شرکت: سیمان زاوه تربت

نوع شرکت: سهامی خاص

سرمایه ثبت شده: 560,961,538,000 ریال

شماره ثبت: 19004

شماره موافقت اصولی: 47373

ظرفیت روزانه: 3500 تن کلینکر سیمان در روز

نوع محصول تولیدی: سیمان پرتلند تیپ 5و2

محل احداث کارخانه : تربت حیدریه، کیلومتر 24 جاده تربت حیدریه-زاوه

پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir