آگهی دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه )که در ساعت 6بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ 1395/04/23 در محل هتل پردیسان به آدرس مشهد بلوار شهید کلانتری جنب پارک صدا و سیما تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال 13941
استماع گزارش بازرس قانونی برای سال 1394
تصویب تراز نامه حساب سود و زیان
اتخاذ تصمیم در رابطه با تقسیم سود و تعیین پاداش و حق جلسات هیئت مدیره
انتخاب بازرس قانونی
 سایر موارد

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir