بازدید مدیر کل محترم بنیاد مسکن خراسان رضوی و فرماندار محترم شهرستان از اقدامات زست محیطی شرکت سیمان زاوه تربت

باتوجه به اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست کارخانه و فعالیتهای شاخص انجام شده در این کارخانه ، مدیرکل محترم  بنیاد مسکن خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم شهرستان و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان با حضور مدیریت محترم عامل و مدیریت کارخانه از مجموعه اقدامات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه تربت  بازدید نمودند .

دراین بازدید جهت اشاعه فرهنگ طب سنتی و استفاده کمتر از مواد و داروهای شیمیایی و معرفی پتانسیلهای موجود در حوزه کارخانه و ترویج استفاده از دمنوشها ، جهت پذیرایی از دمنوش های گیاهان دارویی منطقه استفاده شد.

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir