بازدید مدیر منطقه ای مس کرمان از شرکت سیمان زاوه تربت

با توجه به هماهنگی بعمل آمده در مورخه 95/7/14 ، مدیر منطقه مس کرمان جناب آقای مهندس نظری  و معاونت ذوب و پالایش منطقه خاتون آباد جناب آقای مهندس محمودی به اتفاق مهندس مشک سایان و آقای مهندس قراخانی از شرکت نوید صنعت سبزاز مجموعه اقدامات زیست محیطی شرکت سیمان زاوه تربت بازدید نمودند . ابتدا در محل دفتر مدیریت کارخانه جلسه ای برگزار و آقای مهندس صبوحی و آقای مهندس مشک سایان توضیحاتی در خصوص پروسه تولید ، منابع انسانی  ، بازار فروش ، پایش و بهبود سیستمهای پالایش هوا ، غبارگیرها و غیره ارائه نمودند . سپس بعد از جلسه به اتفاق کلیه مهمانان ازدفتر محیط زیست کارخانه بازدید و مهندس حقدادی توضیحاتی در خصوص اقدامات شاخص انجام شده در حوزه محیط زیست را ارائه نمودند . در ادامه از خط تولیدسیمان ومجموعه ایستگاه تحقیقاتی گنج آهو و باغات شرکت بازدید و توضیحاتی در خصوص مجموعه اقدامات واحد محیط زیست کارخانه در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی ارائه گردید . 

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir