بازدید روحانیون شهرستان زاوه از اقدامات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه تربت

دومین بازدید روحانیون شهرستان زاوه از فعالیت های زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه تربت انجام گرفت.

روز پنج شنبه مورخ 95/07/29 جناب آقای قاسمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ، جناب آقای مهندس ستوده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و جمعی از ائمه جماعت شهرستان زاوه از فعالیتهای زیست محیطی شرکت سیمان زاوه تربت بازدید نمودند.

در این بازدید که با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انجام شده بود حدود 25 نفراز ائمه جماعت شهرستان حضور داشتند.

این بازدید که به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی قای قاسمیمیلتملنسمکینخکتشلتخلختلن.تلنلتکلذتذب01145525252fklhبندندر شهر و روستاهای شهرستان برگزار شد مهندس حقدادی رئیس واحد محیط زیست کارخانه و مهندس ستوده توضیحاتی در خصوص مسائل محیط زیست و همچنین اقدامات زیست محیطی کارخانه به حاضرین دادند.

در پایان نیز بازدیدی ازمجموعه سایت پرورش آهو ،  باغ بادام ، فضای سبز و همچنین خط تولید کارخانه انجام شد .

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir