بازدید متخصصین علم آللوپاتی از کشورهای ژاپن و روسیه از مزارع زعفران کارخانه سیمان زاوه تربت

براساس همانگی و مکاتبات صورت گرفته از طرف دانشگاه تربت حیدریه توسط آقای دکتراحمدیان مقرر شد به جهت وجود پتانسیلهای لازم و اقدامات صورت گرفته و همچنین تفاهمنامه فیمابین دانشگاه و صنعت همزمان با ورود محققین و گردشگران خارجی در قالبتورهای تخصصی گردشگری زعفران ، ازمزارع زعفران شرکت سیمان زاوه تربت بازدید گردد  .در این خصوص در مورخه 95/8/04 جناب پروفسور  Yoshiharu FUJII  Ph.D. و خانم ElenaKazantseva  همراه با آقای دکتر احمدیان از دانشگاه تربت حیدریه و جمعی از محققین دانشگاهفردوسی مشهد و هیات همراه از مزارع زعفران و ایستگاه تحقیقاتی گنج آهو و دیگراقدامات زیست محیطی شرکت سیمان بازدید و توضیحاتی توسط مهندس حقدادی بعنوان رئیس واحد محیط زیست این شرکت به ایشان داده شد . دراین بازدید خبرنگاران نوید خراسان ، روزنامه خراسان ، روزنامه راشد زاوه ،جمهوری اسلامی ، ایرنا ، ماهنامه راشد زاوه ، ایران نیوز و مجله پیک تربت حضور و این بازدید را پوشش خبری دادند.

 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir