انتخاب شرکت سیمان زاوه تربت بعنوان مجری نمونه حفاظت مشارکتی و باغدار نمونه
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ، اداره جهاد کشاورزی شهرستان زاوه به پاس گرامیداشت این هفته و تقدیر از کشاورزان و تولید کنندگان برتر شهرستانی همایشی در مورخه 1396/11/26 در محل سالن همایشهای شرکت سیمان زاوه تربت برگزار نمود.
با توجه به اقدامات قابل توجه واحد فضای سبز و محیط زیست کارخانه سیمان زاوه تربت در راستای احداث باغات مثمر و غیر مثمر و پرورش و زاد آوری آهو و قوچ و میش و غیره باعث گردید در سال 1396 طی مراسمی که به همین منظور برگزار شد مدیر عامل این شرکت جناب آقای مهندس توکلی زاده بعنوان مجری نمونه حفاظت مشارکتی و آقای مهندس حقدادی ( رئیس واحد محیط زیست کارخانه ) بعنوان باغ دار نمونه هسته داران انتخاب و مفتخز به دریافت لوح تقدیر از طرف اداره جهاد کشاورزی شهرستان گردید.  
 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir