شرکت سیمان زاوه تربت منتخب صنعت سبز کشور از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
طی مراسمی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ، شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در تهران ، مدیر محترم برنامه های زیست محیطی آلمان و جمعی از صاحبان صنایع سبز در سی ام بهمن ماه در محل سالن همایشهای سازمان   حفاظت محیط زیست تهران برگزار شد .
این همایش که بمنظور تجلیل و تقدیر از صنایع سبز برگزار شد ، نماینده شرکت سیمان زاوه تربت مفتخر به دریافت تندیس سیمین و لوح تقدیر این مراسم شد.
همت و تلاش مجدانه شرکت سیمان زاوه تربت و ارائه و انعکاس فعالیتهاو اقدامات شاخص و برجسته به اداره کل و سازمان حفاظت محیط زیست و بررسی اعضاء کمیته و کارشناسان مربوطه باعث گردید این واحد صنعتی بعنوان واحد صنعت سبز کشوری انتخاب گردد.
 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir