برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت سیمان زاوه تربت
طي مراسم با شكوهي كه از سوي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي در محل تالار همايش هاي صدا و سيما برگزار گرديد ، شركت سيمان زاوه تربت به عنوان تنها شركت سيمان برتر و نمونه استاندارد و كيفيت استاني برگزيده شد كه جناب آقاي مهندس توکلی زاده مدیریت محترم عامل شرکت تنديس و لوح تقدير واحد نمونه استاندارد وكيفيت استان را دريافت نمودنددر اين همايش كه در تاريخ 07/19/ 1392 با حضور جناب آقاي دكتر فروزان مهر استاندار محترم و آقاي مهندس نظام الدين برزگري رياست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور و مهندس اصغر يان رياست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي استان برگزار گرديد 22 شركت به عنوان واحد هاي نمونه استاني انتخاب شدندشايان ذكر است لوح تقدير و مدال افتخار نيز به22 نفر ازمدير ان كنترل كيفيت اعطا شد كه آقاي مهندس كاظم فاضلي به نمايندگي از گروه كنترل كيفيت كارخانه سيمان زاوه تربت نيزموفق به دريافت اين نشان گرديدند.شایان ذکر است این شرکت در سال 1390 نیز موفق به کسب عنوان واحد نمونه استاندارد شده است.
 
پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir