مشخصات خط تولید

معادن
مساحت معادن آهک و معادن آبرفت آهکی بیش از 5000 هکتار میباشد که ذخیره این معادن بالغ بر دهها میلیارد تن است . کیفیت معادن با توجه به گمانه های حفر شده و آنالیزهای انجام شده بسیار خوب بوده و مواد مزاحم از قبیل آلکالی ها و سولفات ها و کلر در حداقل ممکن گزارش شده است . با توجه به تنوع کیفیت معادن آبرفتی آهکی امکان تولید انواع سیمان ( تیپ یک ، دو و پنج ) وجود دارد.

سنگ شکن
از شرکت Hzumag آلمان و با ظرفیت 800 تن در ساعت انتخاب شده است .مواد اولیه از روی الک عبور کرده و به سنگ شکن میریزد . حداکثر تولید کلی 1200 تن در ساعت تخمین زده میشود.

سالن اختلاط
دستگاههای استاکر و ریکلایمر سالن اختلاط و ذخیره مواد از شرکت Schadeh آلمان و با ظرفیت 340 تن در ساعت انتخاب شده است.

آسیای مواد خام
از شرکت Pfiffer آلمان و از نوع غلطکی و با ظرفیت 315 تن در ساعت انتخاب شده است.

سیلو های مواد خام
از شرکت I Bauo دو سیلو هر کدام با ظرفیت 10،000 تن انتخاب شده است . (در مجموع 20،000 تن)

پیش گرمکن ، کوره و خنک کن کلینکر
از شرکت KHD Houmboldt Wedag آلمان انتخاب گردیده است . کوره دارای دو ایستگاه و پری هیتر دارای پنج مرحله و با ظرفیت 3500 تن در روز انتخاب شده است . خنک کن کلینکر بر مبنای جدیدترین تکنولوژی روز اروپا ( Pyrofloor) انتخاب گردیده است.

آسیای سیمان
دو دستگاه از شرکت KHD ، هر کدام با ظرفیت 120 تن در ساعت انتخاب گردیده است.

سیلو های سیمان
از شرکت I Bauo دو سیلو هر کدام با ظرفیت 10،000 تن انتخاب شده است . (در مجموع 20،000 تن)

بارگیرخانه
از شرکتهای Hover & Boker و Bouimer علاوه بر امکان بارگیری کامیونها بصورت فله ، امکان بسته بندی سیمان بصورت اتوماتیک توسط دستگاههای Auto Pac. و Palletizing وجود دارد.

 

پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir