مشخصات پروژه

پروژه: احداث فاز اول کارخانه سیمان با ظرفیت 3500 تن در روز

اقدامات اولیه: انتخاب و خرید زمین، تجهیز دفاتر سایت و دفتر مرکزی، استخدام نیروی انسانی متخصص جهت ساخت، اخذ امتیازگاز ، آب ، برق و تلفن

مشاورین: رعدان(صنعتی)، سازه اندیشان(سازه)،طرح و تعاون(معماری)، منیران(پست و انتقال نیرو)، مهام شرق(نیروگاه)

پیمانکاران: شرکت آلمانی KHD و هفت شرکت آلمانی دیگر(ساخت تجهیزات خارجی)، بیش از 10 شرکت بزرگ ایرانی(ساخت تجهیزات داخلی) و شرکت سازه خاور(ساخت سازه های اصلی خط تولید)

همزمان با آغاز ساخت تجهیزات داخلی و خارجی، ساخت سازه های بتونی خط تولید نبز شروع شده است و تا پایان سال شهریور 1386 بیش از 800 میلیارد ریال تامین اعتبار و هزینه شده است.

فاز اول کارخانه سیمان در سال 1387 به بهره برداری  رسید.

پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir