استراتژی شرکت

شرکت سیمان زاوه تربت، استراتژی خود را تولید محصولات کیفی منطبق با استانداردهای جهانی تبیین نموده و جلب رضایت مشتریان به عنوان اساسی ترین هدف شرکت مد نظر است.

پست الکترونیکی و تلفن ها

 دفتر مرکزی و فروش 

051-36303 (30 خط )

 مستقیم مدیرعامل

051-36047415
 
دور نگار

051-36044495

مستقیم مدیرفروش

051-36047553

دفتر تهران

021-88621867

کارخانه

051-53856000

روابط عمومی

051-53856226

پست الکترونیک
info@ztcc.ir