FARATECHNIC CEMENT

با توجه به سفارش مشتری امکان تولید و تحویل محصول با آنالیز ارائه شده امکان پذیر می باشد :

 

سیمان پرتلند نوع 5 :

 

  • این سیمان به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابرسولفات ها مورد نظر باشد بکار می رود.
  • درصد C3A در این نوع سیمان به حداکثر 5% محدود شده است. از آنجا که حرارت هیدارتاسیون این نوع سیمان بسیار کمتر از حرارت هیدراتاسیونسیمان پرتلند معمولی است، می‌توان از آن در بتن ریزیهای حجیم استفاده کرد.
  • جهت کلیه سازه های بتنی که در مجاورت محیطهای آب و خاک با سولفات شدید قرار دارند استفاده می شود.
  • تذکر این نکته ضروری است که سرعت کسب مقاومت این نوع سیمان کمتر از سایر سیمان های پرتلند است و لذا برای سازه هایی که نیاز به کسب مقاومت سریع تر دارند دارای محدودیت کاربرد است.

 

5cem

 

 

 Mashhad Head Office : Ferdowsi Boulevard-Ferdowsi   Corner  19-Next to Sepah Bank-Zaveh Torbat Cement   Building

telphon
 Mashhad Head Office : 051 - 36303
 Factory : 051 - 53856000
 Tehran Office : 021 - 88621867 - 88058397
 Sale : 051 - 36303
mail efo1
 051 - 53856102 - 36044495 
  1. Factory
  2. Mashhad office
  3. Tehran ofiice