نظرسنجی

فرم نظر سنجی و دریافت شکایات، نظرات و درخواست های مشتریان

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نوع فعالیت
ورودی نامعتبر است

آدرس
ورودی نامعتبر است

شماره تماس
ورودی نامعتبر است

ایمیل
ورودی نامعتبر است

تاریخ تکمیل فرم
ورودی نامعتبر است

تاریخ آخرین خرید
ورودی نامعتبر است

تحویل به موقع سفارش
ورودی نامعتبر است

برخورد راننده ؟
ورودی نامعتبر است

چیدمان بار
ورودی نامعتبر است

وضعیت سلامت خودرو
ورودی نامعتبر است

تطابق نوع خودروی درخواستی با خودروی ارسالی
ورودی نامعتبر است

کرایه
ورودی نامعتبر است

ثبت به موقع سفارش از سوی نماینده
ورودی نامعتبر است

برخورد پرسنل نماینده
ورودی نامعتبر است

ثبت به موقع سفارش از سوی دفتر فروش
ورودی نامعتبر است

برخورد پرسنل فروش
ورودی نامعتبر است

قیمت
ورودی نامعتبر است

شرایط بازپرداخت
ورودی نامعتبر است

کیفیت محصول در مقایسه با کیفیت رقبا
ورودی نامعتبر است

کیفیت محصول مطابق با توافق
ورودی نامعتبر است

کیفیت بسته بندی پاکتی
ورودی نامعتبر است

کیفیت بسته بندی بیگ بگ
ورودی نامعتبر است

میزان مطابقت وزن محصول دریافتی با اسناد ارسالی
ورودی نامعتبر است

صحت و دقت در ارسال برگه فروش
ورودی نامعتبر است

رضایت کلی از سیمان زاوه تربت
ورودی نامعتبر است

شرح شکایات، نظرات و درخواست های مشتری
ورودی نامعتبر است

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88058397 - 88621867 - 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است