نظرسنجی

فرم نظر سنجی و دریافت شکایات، نظرات و درخواست های مشتریان

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

تاریخ تکمیل فرم
ورودی نامعتبر است

رضایت از تحویل به موقع سفارش
ورودی نامعتبر است

رضایت از برخورد راننده
ورودی نامعتبر است

رضایت از چیدمان بار
ورودی نامعتبر است

رضایت از وضعیت سلامت خودرو
ورودی نامعتبر است

رضایت از کرایه
ورودی نامعتبر است

رضایت از ثبت به موقع سفارش از سوی نماینده
ورودی نامعتبر است

رضایت از برخورد پرسنل نماینده
ورودی نامعتبر است

رضایت از ثبت به موقع سفارش از سوی دفتر فروش
ورودی نامعتبر است

رضایت از برخورد پرسنل فروش
ورودی نامعتبر است

رضایت از قیمت
ورودی نامعتبر است

رضایت از شرایط بازپرداخت
ورودی نامعتبر است

رضایت از کیفیت محصول
ورودی نامعتبر است

رضایت از کیفیت بسته بندی
ورودی نامعتبر است

رضایت کلی از سیمان زاوه تربت
ورودی نامعتبر است

توضیحات :
ورودی نامعتبر است

نام ثبت کننده :
ورودی نامعتبر است

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است