آزمایشگاه شیمی:

این آزمایشگاه در کنار آزمایشگاه ایکس ری، عملکرد دستگاه XRF را به صورت روزانه کنترل نموده  کرده  و صحت نتایج  اخذ شده از این دستگاه را تضمین می نماید. این آزمایشگاه شامل تجهیزات ومواد آزمایشگاهی که ازبهترین ومعتبرترین برندهای اروپایی نظیر METTLER  سوییس ، NABERTHERM آلمان ، PRECISION آمریکا ، JENWAY  و STUART انگلیس و موادآزمایشگاهی merck آلمان می باشد.آزمایشگاه شیمی کارخانه سیمان زاوه تربت هر ساله در آزمون های تست کفایت تخصصی استرالیا Proficience Test Australia) PTA  (شرکت داشته که موفق به کسب نتایج عالی در این دوره های آزمون شده است.  همچنین کلیه مواد اولیه ورودی از قبیل سنگ گچ ،سنگ آهن وسنگ سیلیس در این آزمایشگاه مرتبا مورد تست قرار می گیرد.

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است