*این مناقصه منقضی شده است*

Monaghese

 

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(نوبت اول)

 

شرکت سیمان زاوه تربت در نظر دارد اجرای عملیات حفاری، آتشباری معدن ، بارگیری و حمل ازمعدن به کارخانه ، واقع در کیلومتر 24 جاده تربت حیدریه به تایباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدت 15روز از تاریخ نشر این آگهی به آدرس کارخانه و جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت سیمان زاوه تربت، واقع در شهر مشهد-بلوار فردوسی فردوسی 19 ساختمان سیمان زاوه تربت طبقه ششم مراجعه نموده و یا با شماره های 05153856000 داخلی 165 و 168 تماس حاصل فرمایند.

 

الف) موضوع مناقصه:

 

ردیف

موضوع  خدمات

مقدار در سال/تن

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

تامین سنگ آهک

400.000

500.000.000 ریال

 

 

 

 

 

 

مدت قرارداد : یکسال از تاریخ عقد قرارداد

 

ب) شرایط متقاضی:

 

1-دارا بودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی، شناسه ملی

 

2- داشتن امکانات، توانایی و سوابق مرتبط با موضوع مناقصه

 

3- توانایی ارایه ضمانت‌نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ مندرج در جدول فوق و در صورت برنده شدن ارایه تضمین معتبر بانکی انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ قراردادی.

 

4-درصورتی که هر یک از برندگان اول، دوم، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88058397 - 88621867 - 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است